Rynek medyczny


Niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania sprzętu to najważniejsze cechy produktów dla rynku medycznego. Zapewnienie tych cech wymaga analizy rodzajów i skutków możliwych błędów oraz projektowania opartego o ścisłe zasady, zgodnego z przepisami, potwierdzonego odpowiednią certyfikacją.

ICU tech dostarczy twój produkt, zgodny ze standardami i gotowy do sprzedaży, na czas.

  • projektowanie zgodnie z normami dla produktów medycznych ISO 13485, MDD 93/42
  • tworzenie oprogramowania zgodnie z IEC 62304
  • projektowanie sprzętu zgodnie z IEC 60601-1
  • analiza ryzyka według ISO14971 (FMEA, FTA)
  • wsparcie certyfikacji produktu

Dzięki doświadczeniu w projektowaniu sprzętu i oprogramowania oraz certyfikacji ISO 13485, ICU tech jest Twoim idealnym partnerem.


ar_601_standard